Квадрат.Тіктөртбұрыш.

Шбұрыштар.

1.Үшбұрыштың периметрі 36 см, ал қабырғаларының ұзындықтарының қатынасы 2:3:4 қатынасындай. Үшбұрыштың қабырғаларын табыңдар.

А) 8;9;19; В) 10;6;20; С) 7;12;17; Д)10;12;14; Е) 8;12;16

2.АВС бұрышы шеңберге іштей сызылған. Оған сәйкес центрлік бұрыш 880. АВС бұрышын табыңдар.

А) 470; В) 450; С) 460 ; Д) 440; Е) 420

3. АВС үшбұрышында ЕD кесіндісі АС қабырғасына параллель орта сызығы болсын. ВЕD үшбұрышында Берілген үшбұрыштың бұрыштарын табыңдар.

А) ; В) ; С)

Д) ; Е)

4. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы -қа тең. Осы бұрышпен сыбайлас емес екі ішкі бұрыштың бірі . Үшбұрыштың ішкі бұрыштарын есептеңіз.

А) ; В) ; С)
Д) ; Е)

5.Тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы сыртқы бұрышының шамасы .Үшбұрыштың барлық бұрыштарын табыңыз:

А) ; В) ; С)
Д) ; Е)

6.Үшбұрыштың бұрыштары 3:7:8 сандарына пропорционал. Үшбұрыштың ең үлкен бұрышын табыңыз.

А) ; В) ; С) ; Д) ; Е)

7.Үшбұрыштың бұрыштары 7:5:6 сандарына пропорционал. үшбұрыштың ең кіші бұрышын табыңыз.

А) ; В) ; С) ; Д) ; Е)

Квадрат. Тіктөртбұрыш.

1 Квадраттың диагоналы 6 см-ге тең. Оның ауданың табыңыз.

А) 24 см2; В) 16 см2; С) 18 см2; Д) 36 см2; Е) 12 см2

2. Квадраттың периметрі 24 см болса, оның қабырғасын табыңыз:

А) 8 см; В) см; С) см; Д) 4 см; Е) 6 см

3.Тіктөртбұрыштың периметрі 56 см, ал бір қабырғасы келесінен 6 есе ұзын. Тіктөртбұрыштың ауданын табыңыз.

А) 144 см2; В) 48 см2; С) 196 см2; Д) 112 см2; Е) 96 см2

4.Диагоналі 10 см тең квадраттың қабырғасын табыңдар.

А) см; В) 5см; С) см; Д) см; Е) см

5.ABCD тік төртбұрышында . Тік төртбұрыштың диагональдарының арасындағы бұрышты табыңдар.

А) ; В) ; С) ; Д) ; Е)

6. Квадраттың диагоналі 10 см болса, квадраттың ауданын табыңыз.

А) 100см2; В) 64 см2; С) 25 см2; Д) 36 см2; Е) 50 см2

Тест №9

Квадрат.Тіктөртбұрыш.

1.Тік төртбұрыштың ауданы 42см2. Егер оның ені 3 см болса, ұзындығы қанша болады?

А) 13 см; В) 11 см; С) 15 см; Д) 14 см; Е) 12 см

2.Квадраттың қабырғасы 9 см-ге тең.Ауданын табыңыз.

А) 81см2; В) 36 см2; С) 20,25 см2; Д) 72 см2; Е) 18 см2

3. Квадраттың диагоналі см болса, квадрат қабырғасын табыңыз:

А) см; В) см; С) 6 см; Д) 4 см; Е) 3 см

4.Бір қабырғасы 9 см, ал ауданы 108 см2 болатын тіктөртбұрыштың келесі қабырғасын табыңыз:

А) 42 см; В) 21 см; С) 45 см; Д) 36 см; Е) 12 см

5. Квадраттың диагоналі а-ға тең. Квадраттың қабырғасын табыңдар.

А) ; В) ; С) ; Д) а; Е)

6. Тік төртбұрыштың диагоналі оның қабырғаларының бірінен екі есе артық. Диагональдарының арасындағы бұрыштарын табыңдар.

А) ; В) ; С) ; Д) ; Е)

7. Квадраттың ауданы 25 есе кемісе,онда оның қабырғалары

А) 5 есе артады; В) 5 есе кемиді; С) 10 есе артады
Д) 2 есе кемиді; Е) 10 есе кемиді.

8. Үшбұрыштың сыртқы екі бұрышы 100 -қа және 150 -қа тең. Үшінші сыртқы бұрышын табыңдар.

А) 1800; В) 900; С) 3600; Д)450; Е) 1100

9. Тең қабырғалы үшбұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштарын табыңдар.

А) 1000,800; В) 1350,450; С) 1100,700

Д) 600,1200; Е) 700,1100

10. Үшбұрыштың әрбір төбесінде неше сыртқы бұрыш болады?

А) 9; В) 1; С) 6; Д) 2; Е) 3

11. Тік төртбұрыштың периметрі 80см, ал қабырғаларының қатынасы 2:3 қатынасындай. Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар.

A) 325 см2. B) 684см2. C) 384см2. D) 144см2. E) 524см2.

Алгебра

І нұсқа

1. Теңсіздікті графиктің көмегімен шешіңдер:

а) х2 − 7х – 5 < 0 ә) − х2 + 4х − 4 ≥ 0

2. Теңсіздікті шешіңдер:

а) (х – 1)(х + 2) > 0 ә) (х + 2)(х – 3) < 0

3. Интервалдар әдісімен теңсіздікті шешіңдер:

1) х2 – 7х + 6 < 0 2) (х + 3)(2х + 8) ≥ 0

х – 1

4. Теңсіддіктің оң шешімін қабылдайтын аралығын анықта:

а)

− + −

х

− 1 2

ә) + − + х


− 1/2 2

ІІ нұсқа

1. Теңсіздікті графиктің көмегімен шешіңдер:

а) z2 − 2z + 1 ≤ 0 ә) − t2 + 8t + 9 ≥ 0

2. Теңсіздікті шешіңдер:

а) (х – 5)(х − 4) > 0 ә) (х + 3)(х + 5) ≥ 0

3. Интервалдар әдісімен теңсіздікті шешіңдер:

1) х2 + 4х − 5 > 0 2) х2 – 3х – 4 ≤ 0

х – 3

4. Теңсіддіктің теріс шешімін қабылдайтын аралығын анықта:

а)

+ − +

х

− 1 2

ә) − + − х


− 3 5

І нұсқа

1. Теңдеулердің қайсысы квадрат теңдеу болады

1) 2х2 + 3х − 7 = 0; 2) х3 + 2х + 1 = 0 3) 1/2*х2 + 5 = 0

4) 4х2 + 6х = 0; 5) 3х4 + 11 = 0 6) 10х + 4 = 0

2. Теңдеуді шешіңдер:

1) х2 – 81 = 0 2) 3х2 = 27 3) 15х2 – 375 = 0

3. Теңдеудің шешімін табыңдар:

1) 2х2 + 5х + 4 = 0 2) 3х2 – 22х + 7 = 0

4. Берілген түбірлері бойынша квадрат теңдеу құрыңдар:

х1 = 7 және х2 = 8

5. Түбірлерінің қосындысы 3, көбейтіндісі − 2 болатын квадрат теңдеу құрыңдар

6. Теңдеудің түбірлерінің қосындысы мен көбейтіндісін табыңдар:

5х2 – 2х − 7 = 0

ІІ нұсқа

1. Теңдеулердің қайсысы квадрат теңдеу болады

1) 15х2 − 375 = 0; 2) х3 + 5х + 1 = 0 3) 2,5х2 − 3х + 7 = 0

4) 1/2*х2 − 7/2 = 0; 5) 5х4 + 3 = 0 6) 7х + 5 = 0

2. Теңдеуді шешіңдер:

1) х2 – 144 = 0 2) 2х2 = 8 3) 11х2 – 539 = 0

3. Теңдеудің шешімін табыңдар:

1) 3х2 − 5х − 2 = 0 2) 5х2 – 16х + 3 = 0

4. Берілген түбірлері бойынша квадрат теңдеу құрыңдар:

х1 = − 1,8 және х2 = 5

І нұсқа

1. Айнымалының қандай мәнінде

3х − 11 және х − 1

3х – 5 х + 2 бөлшектерінің көбейтіндісі 1-ге тең ?

2. Биквадрат теңдеудің түбірлерін табыңдар:

1) х4 – х2 – 20 = 0 2) z4 − z2 − 6 = 0 3) х4 – 10х2 + 9 = 0

3. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 13 см-ге тең, катеттерінің бірі-екіншісінен 7 см-ге артық болса, онда тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің ұзындығын есептеңдер.

4. Теңдеуді шешіңдер:

1) 2х2 – 3х + 5 = 0 2) − 5х2 + 14х – 8 = 0

ІІ нұсқа

1. Айнымалының қандай мәнінде

5х + 1 және − 5х − 1

х2 – 9 3 – х бөлшектерінің бөліндісі 2-ге тең ?

2. Биквадрат теңдеудің түбірлерін табыңдар:

1) х4 – 5х2 + 4 = 0 2) у4 − 6у2 + 9 = 0 3) z4 + 5z2 − 14 = 0

3. Егер тіктөртбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 4 см артық және ауданы 96 см2 болса, онда тіктөртбұрыштың қабырғаларын табыңдар.

4. Теңдеуді шешіңдер:

1) 4х2 – 2х + 13 = 0 2) − 7х2 + 13х – 6 = 0


5213520045295691.html
5213588339141519.html
    PR.RU™