Визначення концентрації гемоглобіну

Принцип методу. Ціанметгемоглобіновий фотоелектроколориметричний метод ґрунтується на тому, що під впливом калій залізосинеродистого гемоглобін крові окиснюється в метгемоглобін (геміглобін), який утворює з ацетонціангідрином забарвлену речовину – геміглобінціанід – речовину стійку, інтенсивність забарвлення якої пропорційна вмістові гемоглобіну. Концентрацію ціанметгемоглобіну вимірюють фотометрично.

Обладнання. Вата, скарифікатори, штатив з пробірками, піпетки, груші, дозатори, годинник, рукавички.

Реактиви

Для переведення гемоглобіну в ціанметгемоглобін використовують або реактив Драбкіна, або трансформувальний розчин.

1. Розчин Драбкіна: NаНСО3 – 1 г; КСN – 0,05 г; К3[Fe(CN)6] – 0,2 г; дистильованої води – до 1,0 л.

2. Траноформувальний розчин такого складу: NаНСО3 – 1г; ацетоноціангідрину – 0,5 мл; К3[Fe(CN)6] – 0,2 г; дистильованої води – до 1 л.

Хід роботи

Проколюють шкіру пальця. Першу краплю знімають. Капіляр або піпетку Салі промивають фізіологічним розчином, потім ретельно видувають залишки цього розчину. Набирають 0,02 мл крові і вносять у пробірку з 5 мл трансформувального розчину, капіляр промивають два-три рази верхнім шаром розчину, перемішують і залишають на 20 хв. Найчастіше використовують співвідношення 1:250 (0,02 мл цільної крові і 5 мл реактиву).

Паралельно можна ставити одну стандартну пробу з концентрацією 150 г/л – для внутрішньо лабораторного контролю та перевірки метрологічної відповідності вимірювань.

Екстинкцію вимірюють через 20 хв, які потрібні для повного перетворення гемоглобіну в ціанметгемоглобін, при довжині хвилі 540 нм (зелений світлофільтр) у кюветі шириною 10 мм проти контролю – трансформувального розчину чи дистильованої води на спектрофотометрі чи фотоелектроколориметрі.

Отриманий показник оптичної густини (Е540) множать на коефіцієнт 36,77 і обчислюють концентрацію гемоглобіну у грам-процентах (г%):

СНв = Е540 × 36,77.

Нормальні значення.Згідно з новою Міжнародною системою одиниць (СІ), концентрація гемоглобіну вимірюється у грамах на літр (г/л). Норми вмісту гемоглобіну для жінок: 120–140 г/л (12–14 г%); для чоловіків: 130–160 г/л (13–16 г%).Є ще одна розмірність – умовні одиниці. Було прийнято “ідеальну” концентрацію гемоглобіну, що дорівнює 16,67 г%, за 100 умовних одиниць (у.о.). На підставі цього співвідношення переводять одні розмірності в інші.

Приклад розрахунку. Як виразити 14 г% в умовних одиницях ?

16,67 г% – 100 у.о.;

14,00 г% – х у.о.;

х = 84 у.о.


4947834952693627.html
4947849942546566.html
    PR.RU™