Із фізичної культури для учнів _____ класу

№ уроку, дата Зміст підготовчої частини уроку Основна частина уроку Заключна частина уроку. Домашнє завдання.

Об’єктом поурочного планування є не тільки основні вправи, передбачені програмою і графіком, а й відповідні підготовчі, підвідні та контрольні вправи і допоміжні завдання.

У робочому плані вчитель спочатку визначає завдання і засоби основної частини кожного заняття використовуючи при цьому раніше складені програми навчання. Потім обирають засоби підготовчої. Тут записують характер загальнорозвиваючих вправ (Наприклад: вправи з гімнастичними палицями, в парках, без предметів) і конкретно вказують, які спеціальні вправи будуть запропоновані учням.

Плануючи заключну частину, завжди передбачайте зв’язок проведеного уроку з наступним – це досягається шляхом націлення учнів на самостійну роботу, спрямовану на закріплення вивченого і підготовку до засвоєння матеріалу на майбутніх уроках, сюди включають вправи на розслаблення і вправи на гнучкість. Робочий план відносять до поточного планування.


4947270125574360.html
4947303713518549.html
    PR.RU™