Задача 12

Рішенням державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища припинено господарську діяльність ПП „Цегельний завод”.

При перевірці господарської діяльності ПП „Цегельний завод” з’ясувалося, що використання земельної ділянки для видобутку корисних копалин здійснюється з порушенням вимог природоохоронного законодавства. Так, відсутні спеціальний дозвіл на користування надрами, документ про надання гірничого відводу, дозвіл на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, дозвіл на спеціальне водокористування.

За результатами перевірки дотримання природоохоронного законодавства ПП „Цегельний завод” складено акт.

Директор ПП „Цегельний завод” звернувся із скаргою на рішення інспектора до державного управління охорони навколишнього природного середовища області, в якій відзначив, що ПП „Цегельний завод” орендує зазначену земельну ділянку і тому може використовувати наявні на ній корисні копалини відповідно до своїх потреб. Щодо дозволів на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря та спеціальне водокористування, то підприємство неодноразово зверталося до управління для отримання дозволу, але йому було відмовлено з причин відсутності на підприємстві приладів контролю за викидами, кількістю та якістю використання природних ресурсів.

Визначити коло правовідносин.

Які види природокористування здійснює ПП „Цегельний завод”? Чи є правомірною діяльність цього підприємства?

Дати характеристику правових засад здійснення зазначених видів природокористування.

Вирішити справу.

Практичні завдання до Змістовного модулю 2.

Загальна частина екологічного права.

Правові засади управління, економіко-правового механізму

Та юридичної відповідальності в галузі екології

Тема 5: Правові засади екологічного управління в Україні

Практичне заняття 1. Правові засади екологічного управління в Україні (2 год.)

1. Поняття та види екологічного управління.2. Система екологічного управління.

3. Органи державного, самоврядного та громадського екологічного управління та їх компетенція.

4. Поняття та види функцій екологічного управління.

5. Міжгалузеві функції екологічного управління

6. Галузеві функції екологічного управління.


4946526173754174.html
4946609073786069.html
    PR.RU™