Ризики непередбаченої конкуренції

4.1.Ризик входу на товарний ринок фірми багатопрофільних (диверсифікованих) фірм з інших галузей. Ризики непередбаченої конкуренції мають основним джерелом свого походження невизначеність, яка існує на ринку у відношенні визначення стратегії поведінки ринкових суб'єктів.

Ризик входу на товарний ринок фірми багатопрофільних (диверсифікованих) фірм з інших галузей найбільше характерний для таких можливих ситуацій:

• якщо стратегія фірми заснована на впровадженні на ринок інноваційного продукту, який орієнтується на нову більш продуктивну технологію, на цей продукт на ринку є попит, причому існує висока ймовірність того, що його рівень рентабельності буде вищим, ніж средньогалузевий (або середній у цілому по народному господарству), тоді ймовірна диверсифікація інших фірм в напрямок виробництва даного продукту. • у фірм з інших галузей у процесі розробок нових продуктів і технологій з'явилися перспективні побічні результати, виходячи з чого ці фірми також можуть вийти на ринок із подібними продуктами і тим самим збільшити конкуренцію для даної фірми.

4.2. Ризик зародження нових фірм-конкурентів.Основним джерелом виникнення даного ризику є зародження місцевих молодих фірм-конкурентів, що може бути наслідком:

1) впровадження у виробничу практику досягнень науково-технічного прогресу, у результаті якого з'являються нові технології виробництва базового старого продукту, що значно покращують його споживчі властивості.

2) організації нових фірм аналогічної спеціалізації як новими особами, що раніше не брали участь у цьому напрямку бізнесу, так і групою осіб - носіїв базисного ноу-хау, що раніше працювали на дану фірму.

Окремим випадком виникнення даного ризику є ризик появи на внутрішньому ринку зовнішніх товаровиробників, що збираються реалізовувати аналогічний продукт. Специфіка цього ризику полягає в його залежності від макроекономічної політики, що проводиться державою. Тому доцільним рекомендується розгляд даного ризику як самостійного.

Ризик експансії на місцевий ринок із боку закордонних експортерів

Даний вид ризику тісно пов'язаний із ризиками зародження нових фірм-конкурентів. Одним з основних джерел виникнення даного ризику є бажання зовнішніх товаровиробників заповнити ринкову нішу, що з'явилася. Специфікою цього ризику є те, що закордонні фірми при цьому або не пропонували раніше на даному ринку свої товари, або пропонували їх в обмеженій кількості. Останнє означає, що їх не задовольняли умови експорту: імпортні тарифи, квоти, заборони, неконвертуємість або обмежена конвертованість місцевої валюти, обмеження і податки на перведення прибутку, закупівлю товарів на місцевих ринках, тощо.

Ризик конкуренції з боку аналогів (замінників) продаваного фірмою продукту

Основним джерелом виникнення є розвиток науково-технічного прогресу, що може проявитися створенні альтернативних:

1) продуктів (товарних аналогів). При цьому їхня основна орієнтація буде на задоволення потреб покупців базового продукту;

2) засобів задоволення наявних на ринку потреб. Іншими словами, у розробці функціональних аналогів базового продукту виробленого фірмою. Окремим випадком даного ризику є ризик, оснований на можливості появи в традиційних споживачів базового продукту інших потреб, які є альтернативними базовому продукту.


4945777092827586.html
4945831534437500.html
    PR.RU™