Додайте в проект додаткові шари

1) Додавання шарів проводитися по команді Options/Layers. Після цього на панелі| Options| Layers|(див. рис. 9-41) у вікні Layer| Name| (Ім'я шару) вводиться ім'я шаруючи, наприклад, «Земля» або «VCC|», а у вікні Layer| Number| (Номер шару) його унікальний номер. У рамці Type| (Тип) встановлюється прапорець Plane| і натискається кнопка Add|(Додати). Система запитає ім'я ланцюга, пов'язаного із створюваним шаром металізації (рис. 9-42).

Рис. 9-41.Створення внутрішніх шарів металізації

Якщо список ланцюгів вже завантажений, ім'я ланцюга можна вибрати із списку, що розкривається, інакше його необхідно набрати на клавіатурі. Ця вимога є формальною. Ім'я ланцюга можна і не указувати.

Після натиснення кнопки ОК на панелі Plane| Layer| Net| Name|система додасть новий шар металізації до існуючих шарів, розташувавши його між сигнальними шарами Top| і Bottom|. На рис. 9-41 до структури шарів за умовчанням додані два шаруючи металізації – «Земля» і «VCC|», які передбачається використовувати для підведення живлення до елементів.

Рис. 9-42. Вказівка імені ланцюга, що підключається до шару металізації.

3) Наступним кроком на шляху створення внутрішнього металізованого шару є вказівка його меж з використанням команди Place/Plane(аналог – кнопка на лівій інструментальній панелі).

Перед вказівкою меж області металізації необхідно вибрати відповідний шар в списку шарів. При спробі розмістити область металізації в шарі для цього не призначеному, з'явиться повідомлення про помилку, показане на рис. 9-43.

Рис.9-43.

Після вибору шару курсором послідовно указуються вершини багатокутника, що є суцільною областю металізації.

Рис. 9-44. Области металлизации

Після закінчення введення всіх вершин необхідно натиснути праву кнопку миші і на екрані з'явиться межа області металізації (див. рис. 9-44). Областей металізації з непересічними межами в одному шарі може бути декілька. Так на рис. 9-44 показано дві області.

3) Далі необхідно перейти в режим вибору об'єктів (кнопка ) і клацнути лівою кнопкою миші усередині області металізації для її виділення. Межі області підсвітять, і з контекстного меню можна буде перейти до її властивостей (рис. 9-45).

У вікні Net| (Ланцюг) закладки Plane| необхідно вибрати із списку або надрукувати ім'я існуючого ланцюга, який з'єднуватиметься з даною областю металізації.

У вікні Boundary| Width| указується ширина лінії розділяючої області металізації|, а натиснення на кнопку Net| Plane| Color|, дозволяє за бажанням змінити її колір.

У закладці Polygon| панелі Plane| Properties|представлена інформація про координати вершин багатокутника, створюючого область металізації (полігону) і параметрах скруглення його кутів (рис. 9-46). Для кращого розуміння сенсу параметрів представлених| на даній закладці необхідно звернутися до малюнка 9-47, на якому ілюструється принцип округлення (filled|) гострих кутів полігону. На цьому малюнку виразно видно, що округлення проводиться ламаними лініями (хордами кола). Плавність округлення регулюється параметром Chord| Height| (висота хорди), що задається в однойменному вікні закладки Polygon| панелі Plane| Properties|. Ця величина визначає видалення хорди від кола і не може бути менше 0,1 mil|.

Рис. 9-45.Свойства області металізації Рис. 9-46.Свойства полігону

Рис. 9-47.Округление кута полігону

Радіус округлення регулюється перетяганням спеціальних маркерів округлення (Fillet| Handles|), видимістю яких можна управляти за допомогою спеціального прапорця Show| Fillet| Handles| (показати маркери округлення) на закладці Polygon| панелі Plane| Properties|.

На закладці Net| панелі Plane| Properties|(рис. 9-48) відображаються імена вузлів (Nodes|) і шарів (Layers|), підключених до ланцюга, а також приводитися інформація про довжину зв'язків (Connection| Lengths|) і довжину мідних| провідників (Copper| Lengths|) – виділених (Selected|) і загальну (Total|).

У групі Counts| приводитися кількість дуг (Arcs|), ли-ний| (Lines|), монтажних майданчиків (Pads|), полігонів (Polygons|), заливок| (Copper| Pours|) і перехідных| отворів (Vias|).

Рис. 9-48.Закладка Net| панелі Plane| Properties|

Рис. 9-49. Приклад внутрішньої області металізації

Натиснення на кнопку Edit| Net| Attributes|викликає появу стандартної панелі редагування атрибутів ланцюга.

Кнопка Edit| Net| Layer| At-tributes|дозволяє редагувати правила проектування для окремих шарів.

На рис. 9-49 приведений приклад створеної області металізації для ланцюга GND| (вона єдина в цьому проекті). Відмітимо, що з цим ланцюгом сполучено чотири контактні майданчики: вивід 7 мікросхем, дві вільних в межах області металізації і один вільний контактний майданчик поза областю металізації. Звернете увагу, що електричні зв'язки між трьома зв'язаними контактними майданчиками усередині області металізації вважаються реалізованими і не відображаються на схемі. Самі ці контактні майданчики виконані з використанням термобар’єрів|, що добре видно на рисунку.

Розмір і форма області металізації міняється перетяганням розмірних маркерів (див. рис. 9-49).


4944565883697587.html
4944620148748229.html
    PR.RU™